PROFIL

    Advokátska kancelária VAŇKO & VAŇKOVÁ bola založená v roku 1991 a postupne sa vyprofilovala do svojej dnešnej podoby. Svojou širokou ponukou služieb poskytovaných na kvalifikovanej a profesionálnej úrovni sa stala správnou voľbou pre klientov.
    Právne služby poskytujeme takmer vo všetkých oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky, a to tak pre slovenské, ako aj zahraničné právnické osoby i fyzické osoby v slovenskom, českom a anglickom jazyku.
    Kanceláriu tvorí skúsený tím právnikov, ktorí sa špecializujú na jednotlivé oblasti práva, zároveň spolupracujeme s externými špecialistami v iných odvetviach, ktoré s našimi službami úzko súvisia, najmä s audítormi, daňovými poradcami, notármi, exekútormi, znalcami, prekladateľmi a pod.
    Zaoberáme sa riešením širokého spektra právnych problémov od každodenných bežných záležitostí až po špecifické a rozsiahle projekty v oblastiach obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva, správneho práva, daňového práva, reštrukturalizácie podnikateľských subjektov a spravovania spoločností, na ktoré bol vyhlásený konkurz.

Našimi hlavnými zásadami sú:
  • odbornosť
  • profesionalita
  • spokojnosť klienta
  • diskrétnosť
  • flexibilita
  • komplexnosť