SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY - KONKURZY

Prehľad konkurzov, kde boli advokáti správcami:

Správca JUDr. Viliam Vaňko:

ARCUS, spol. s r.o., Partizánske
Cyril Grom, Poluvsie
EMIREL, s.r.o., Uhrovec
HOKUMEX, s.r.o., Podlužany
Holding Nábytok, a.s., Pravenec
KOVOSTAV, výrobné družstvo, Slatinka nad Bebravou
KRIŠTÁL, sklárske výrobné družstvo, Valaská Belá
LENCO, spol. s r.o., Levice
M+P, s.r.o., Prievidza
Nákupná a predajná organizácia, š.p., Partizánske
Obuvnícke výrobné družstvo, Bánovce nad Bebravou
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, s.r.o., Nováky
Technické a servisné závody kameňopriemyslu a.s., Levice
ZTS - CESTNÁ DOPRAVA, a.s., Dubnica nad Váhom
Správkyňa JUDr. Viera Vaňková:

Ing. Eva Furdová EFKA, Bánovce nad Bebravou
IPOREX, spol. s r.o., Partizánske
Poľnohospodárske družstvo Tríbeč, Hosťovce
TATRAN, a.s., Uhrovec